Tilskud til energirenovering

Tilskud til energirenovering

Vi kan hjælpe dig med ansøgning og information

Energistyrelsens Bygningspulje er en tilskudsordning, hvis formål er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Bygningssektoren står for 40 % af energiforbruget i Danmark og dermed er der et stort potentiale for at reducere CO2-udledning på dette område.

Når du skal søge tilskud til energirenovering, er det vigtigt, at du sætter dig ind i energistyrelsens gældende regler. Det kan være lidt svært at overskue de regler og krav, som skal være overholdt for du kan få tilskuddet. Har du spørgsmål vedrørende information og ansøgning i forhold til tilskuddet, kan du booke en energirådgivningssamtale hos os. Vi vejleder og guider dig, så du bliver opmærksom på de bedste og mest effektive renoveringstiltag i netop din bolig.

Kontakt os for mere information omkring tilskud til energirenovering her.

Kontakt os nu

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt til en snak omkring jeres krav og behov.

Du kan på følgende positivliste se hvilke energioptimeringer, du kan få tilskud til:

Klimaskærm (optimering af husets skal)

 • Udvendig efterisolering af ydervægge. Gælder ikke hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft herunder skunkvægge, væg mod uopvarmet loft, flade tage og skråvægge mod tag
 • Isolering af terrændæk (gulvkonstruktion mod jord)
 • Udvendig isolering af ydervægsfundament
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsvinduer

Konvertering (udskiftning af din varmekilde)

 • Konvertering til varmepumpe

Drift

 • Etablering eller udskiftning af ventilationsanlæg
 • Udskiftning fra elvarme til vandbårent rumvarmeanlæg

Målgruppen for tilskudspuljen er private bygningsejere samt virksomheder, der overvejer at gennemføre energiforbedringsprojekter i deres bygninger til helårsbeboelse. Hvis du vil have tilskud til andet end varmepumpe, skal dit hus have energimærke E, F eller G.

Det er muligt at søge om tilskud som:

 • Privatperson, privat interessentskab, andelsforening, ejerforening i etageejendom
 • Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (dog ikke interessentskaber), foreninger, legater og selvejende institutioner. Det er også muligt at søge for almene boliger.

Boligtyper der kan få tilskud

 • Bygninger registreret som helårsbeboelse i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) med en bestemt anvendelseskode.
 • Sommerhuse registreret som helårsbeboelse i BBR.

Du kan derfor ikke få tilskud til energiforbedring af sommerhuse uden helårsstatus.

Hvis du ikke ejer bygningen

Hvis du ikke står som officiel ejer af boligen på udbetalingstidspunktet, kan du ikke få tilskud. Hvis du er registreret ejer i Tingslysningen, kan du ansøge, uanset om du har overtaget boligen eller ej.

Energistyrelsen giver et fast beløb i tilskud, afhængigt af størrelse og typen af energiforbedring, f.eks. af hvor mange m² væg du efterisolerer.

Du kan bruge Energistyrelsens Tilskudsberegner til at få et overslag over dine tilskudsmuligheder ifm. Energirenovering eller skift til varmepumpe. Husk at beregningerne er vejledende, da det endelige tilskud først afgøres ved håndtering af din ansøgning.

Udregning af tilskuddet

Energistyrelsen henter bygningens opvarmede areal i BBR ud fra din adresse. Tilskud beregnes ud fra arealer, længder samt forventelig tilstand af vinduer, isolering, ventilation samt type af varmekilde, som Energistyrelsen estimerer ud fra bygningens BBR-data.

 • For momsregistrerede virksomheder er tilskuddet 20 % mindre.
 • Du skal ikke betale skat af tilskudsbeløbet.

De gældende regler for ydelse af tilskud gennem Bygningspuljens tilskudsordning findes i bekendtgørelsen.

Du kan ikke søge om tilskud til et projekt, der allerede er sat i gang eller gennemført, dvs. du må fx ikke lave en aftale med nogen om at udføre arbejdet, inden du søger om tilskud.

Du må dog gerne indhente tilbud på arbejdet, lave en projektbeskrivelse eller få udarbejdet en energimærkning af bygningen, inden du søger om tilskuddet.

Forbered dig allerede nu

Der er lukket for Bygningspuljen for i år. Puljen åbner igen i 1. kvartal 2022. Præcis hvornår der åbnes er dog endnu ikke besluttet, men har du intentioner om at søge, kan du allerede gå i gang med forberedelserne nu:

 1. Overvej hvad du vil renovere.
 2. Tjek om din bolig har et energimærke.
 3. Hvis din bolig ikke har et energimærke eller hvis energimærket er ældre end 6 mdr. på ansøgningstidspunktet, kan du ikke få tilskud. Kontakt os via kontaktformular, mail eller telefon, så får vi hurtigt og professionelt udarbejdet et energimærke til din bolig.

For at søge tilskud til energiforbedringer skal din bolig være energimærket efter 1. oktober 2012 (gælder dog ikke konvertering til varmepumpe). Årsagen til dette er, at energimærkningen skal afspejle de faktiske forhold i de dele af bygningen, der har betydning for de tiltag, som du gerne vil lave. Hvis du fx vil efterisolere loftet eller lave andre tiltag vedrørende klimaskærmen, betyder det at der ikke må være forekommet ændringer i bygningsdelens areal og isoleringstykkelse efter energimærket er blevet lavet.

Tilskud til energimærkning

Hvis din bolig mangler et energimærke, kan du i nogle tilfælde også få tilskud til selve udgiften til energimærkning. Der er dog en række betingelser for tilskud til energimærkningen:

 • Energimærket skal være indhentet med det formål at søge tilskud til energiforbedringer, dvs. til et eller flere af tiltagene på positivlisten. Energimærket må derfor ikke være lavet i forbindelse med salg eller køb af bolig.
 • Energimærket må højest være 6 mdr. gammelt på ansøgningstidspunktet.
 • Du skal selv betale for energimærket, hvilket dokumenteres med faktura og dokumentation for betaling.
 • Din ansøgning om tilskud til energiforbedringer skal godkendes.

Hvis din bolig ikke har et energimærke eller hvis energimærket er ældre end 6 mdr. på ansøgningstidspunktet, kan vi hurtigt, professionelt og billigt udarbejde et energimærke til din bolig. Kontakt os via kontaktformular, mail eller telefon.

Det er en forudsætning, at arbejdet ikke er påbegyndt, inden du søger om tilskud. Arbejdet må heller ikke igangsættes i perioden fra du har søgt om tilskud til der gives tilsagn. Du må dog gerne indhente tilbud på arbejdet, lave en projektbeskrivelse eller få udarbejdet en energimærkning af bygningen, inden du søger om tilskuddet. Du må derfor først lave en endelig aftale med en fagprofessionel og igangsætte arbejdet, når Energistyrelsen har godkendt din ansøgning om tilskud.

Du kan selv vælge hvilken fagprofessionel, der skal udføre arbejdet i forbindelse med renoveringen. Du kan ikke få tilskud til at gennemføre forbedringerne selv, men du må gerne selv stå for indkøb af materialer.

Det siger vores kunder

Hurtigt svar på henvendelse og ingen ventetid på tilsyn og energimærkerapport. Alt forløb som aftalt.

Stjerne fra trustpilot

Nem og god dialog. Kom til tiden og var konstruktiv.
Spørgsmål blev besvaret professionelt og uddybende.

Stjerne fra trustpilot

Utroligt hurtig/fleksibel service. Så behagelige og let tilgængelige medarbejdere med styr på det.

Stjerne fra trustpilot

Chris fra Norca var helt fantastisk – rolig og meget professionel, og sympatisk tillidsfuld

3byggetilbud.dk logo

Meget positiv oplevelse og kan varmt anbefale Norca ApS

3byggetilbud.dk logo

Fint samarbejde og gode drøftelser om mulige energiforbedringer

3byggetilbud.dk logo

Jeg skulle bruge professionel hjælp og vejledning i forbindelse med tegninger på mit nye hus. Jeg har bl.a. fået plantegning, 3 D billeder og Norca kommer også til at stå for byggetilladelse og være min byggesagkyndig under hele projektet.

Jeg er blevet mødt af smilende og faglig dygtige medarbejder, som er meget professionelle og har helt styr på deres arbejde. De giver sig god tid til mig som kunde.

Jeg kontaktede NORCA ift. udarbejdelse af et energimærke til mit hus. De reagerede med det samme og energimærket var allerede klar efter et par dage. Deres medarbejder var utrolig professionel, dygtig og serviceminded. Jeg vil uden tvivl bruge NORCA igen og anbefale dem til andre ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Jeg skulle bruge et energi-mærke med kort varsel, da min mor pludselig skulle på plejehjem og sælge sin bolig. Jeg har før fået energimærket en ejendom af flere omgange – men Norca har givet den bedste service jeg har modtaget indtil nu.
Norca ApS løste opgaven meget professionelt på en godt og effektivt måde. Jeg har kun gode ting at sige om hele processen.


Hurtigt svar på henvendelse og ingen ventetid på tilsyn og energimærkerapport.
Alt forløb som aftalt.

Stjerne fra trustpilot


Nem og god dialog.
Kom til tiden og var konstruktiv.
Spørgsmål blev besvaret professionelt og uddybende.

Stjerne fra trustpilot


Utroligt hurtig/fleksibel service. Så behagelige og let tilgængelige medarbejdere med styr på det.

Stjerne fra trustpilot


Chris fra Norca var helt fantastisk – rolig og meget professionel, og sympatisk tillidsfuld

3byggetilbud.dk logo


Meget positiv oplevelse og kan varmt anbefale Norca ApS

3byggetilbud.dk logo


Fint samarbejde og gode drøftelser om mulige energiforbedringer

3byggetilbud.dk logo


Jeg skulle bruge professionel hjælp og vejledning i forbindelse med tegninger på mit nye hus. Jeg har bl.a. fået plantegning, 3 D billeder og Norca kommer også til at stå for byggetilladelse og være min byggesagkyndig under hele projektet.

Jeg er blevet mødt af smilende og faglig dygtige medarbejder, som er meget professionelle og har helt styr på deres arbejde. De giver sig god tid til mig som kunde.


Jeg kontaktede NORCA ift. udarbejdelse af et energimærke til mit hus. De reagerede med det samme og energimærket var allerede klar efter et par dage. Deres medarbejder var utrolig professionel, dygtig og serviceminded. Jeg vil uden tvivl bruge NORCA igen og anbefale dem til andre ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Jeg skulle bruge et energi-mærke med kort varsel, da min mor pludselig skulle på plejehjem og sælge sin bolig. Jeg har før fået energimærket en ejendom af flere omgange – men Norca har givet den bedste service jeg har modtaget indtil nu.
Norca ApS løste opgaven meget professionelt på en godt og effektivt måde. Jeg har kun gode ting at sige om hele processen.