✓ Svar indenfor 24 timer
✓ Erfarne ingeninør
✓ Mange års erfaring
Logo hos Norca - eksperter i energimærkning

Er energimærkning lovpligtigt?

Energimærkning er et vigtigt redskab, som hjælper med at forbedre energieffektiviteten i bygninger og dermed reducere CO2-udledningen. Men er det lovpligtigt at få lavet en energimærkning? Svaret er ja.

I Danmark er det lovpligtigt at få lavet en energimærkning ved salg, udlejning og opførelse af bygninger. Formålet med energimærkning er at give en indikation af bygningens energieffektivitet og samtidig motivere til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen.

Hvis du ønsker at sælge eller udleje en bygning, skal du have en energimærkning, som skal vises til eventuelle købere eller lejere. Energimærkningen skal vise bygningens energimæssige tilstand og indeholde en anbefaling af, hvordan bygningen kan forbedres for at opnå en bedre energieffektivitet.

For eksisterende bygninger skal energimærkningen foretages af en certificeret energikonsulent. Energikonsulenten vil gennemføre en vurdering af bygningens energimæssige tilstand og udarbejde en rapport, der indeholder information om bygningens energiforbrug, opvarmningssystem, isolering, vinduer og døre, ventilation og meget mere.

Energimærkning er også lovpligtigt ved opførelse af nye bygninger. Her er det dog bygherren, der er ansvarlig for at sørge for, at bygningen får foretaget en energimærkning.

Hvis man ikke overholder loven om energimærkning, kan det medføre bøder og sanktioner. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at ens bygninger overholder lovgivningen og er energimærkede.

I alt sin enkelthed kan man sige, at energimærkning er en lovpligtig vurdering af bygningens energimæssige tilstand, som skal udføres af en certificeret energikonsulent. Energimærkning er en vigtig del af indsatsen for at reducere CO2-udledningen og bevæge sig mod en mere bæredygtig fremtid.