Vi søger byggetilladelse for alle typer byggeri

Få kyndig og professionel hjælp til at søge din byggetilladelse. Vi har stor erfaring med indhentelse af myndigheds tilladelser, og kan både hjælpe ved etablering af nye bygninger og ved opfattende renoveringer.

Det primære formål med en byggetilladelse, er at få myndighedernes godkendelse til at bygge det ønskede projekt. Men samtidig med at alle dokumenter klargøres, vil vi sammen gennemgå en proces, som har til formål at afdække alle jeres behov i forhold til det kommende projekt. Det kunne eksempelvis være en ny garage eller et ny hus – her skal der afdækkes, størrelse, udformning, type, placering af dør og vinduer, varmekilde, placering på grunden, planløsninger og meget mere.

Udover en byggetilladelse får i altså også visuelle tegninger af jeres projekt, så i begynder at se hvordan jeres projekt vil tage sig ud når det er færdigt. Vi laver også 3D tegninger hvis det ønskes.

Hvad koster en byggetilladelse?

Udarbejdelse af dokumenter for ansøgning om byggetilladelse koster hos Norca fra 5000  kr. inkl. moms.

Derudover kan kommunen vælge at opkræve et gebyr for behandling af ansøgningen, men det er i de færreste tilfælde. Til sidste skal du huske at hvis der bygges nyt er der også udgifter til byggeskadeforsikring.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud – vi hjælper også gerne med rådgivning om byggeskadeforsikring.

  Kontakt os nu

  Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt til en snak omkring jeres krav og behov.

  ENERGI:
  Spørgsmål til tilskudsordningEnergimærkningEnergirådgivning

  PRIVAT:
  3D Tegninger & visualiseringByggetilladelseByggerådgivningKøberrådgivning

  ERHVERV:
  BygherrerådgivningLedelse & Styring

  Om byggetilladelse

  Hvor lang tid tager det at få byggetilladelse?

  Processen med udarbejdelse af dokumentation til ansøgningen sammen med Norca, kan tage alt mellem et par dage og op til 3-4 uger, alt efter behov for afklaringer og projektets kompleksitet.

  Derefter indsendes dokumentationen til kommunen og her er ventetiden som regel 4 uger, men afhænger af den enkelte kommunen og deres arbejds belastning på det givne tidspunkt. De fleste kommuner har angivet deres behandlingstid på deres hjemmeside. Behandlingstiden øges dog en smule hvis der ansøges om dispensationer i nogen form.

  Hvilke byggerier skal have byggetilladelse?

  Du skal bl.a. søge kommunen om byggetilladelse, når du skal:

  • Bygge et nyt helårshus eller sommerhus
  • Bygge en garage, udhus el. lign.  på mere end 50 kvadratmeter,
  • Bygge en tilbygning, eller på anden måde udvide boligarealet.
  • Bygge en kvist (fordi boligarealet udvides).
  • Bygge udestue.
  • Bygge anneks.
  • Bygge 1. sal
  • Lave en større ændring eller ombygning.
  • Indrette fx bad eller toilet i kælderen, idet der er en udvidelse af boligarealet.
  • Ændre anvendelsen af et eller flere rum i din bolig (fx ændre erhvervslokaler til beboelse).
  • Hvis du bor i lejlighed, kræver det byggetilladelse, hvis du vil flytte badeværelse, køkken, eller fx fjerne en bærende væg, lave hul til en ny dør eller hvis du generelt vil ændre ved lejlighedens konstruktion

  Kan jeg starte byggeriet uden en byggetilladelse?

  Nej du må aldrig påbegynde til byggeri uden en byggetilladelse. Hvis kommunen opdager dit ulovlige byggeri, kan du få en bøde og i værste fald, blive tvunget til at rive bygningen ned igen.

  Hvis dit byggeri eksempelvis ikke lever op til Byggeloven, krav i bygnings reglementet, lokalplaner mm. kan det blive en dyr erfare.  Der er flere eksempler på boligejere der er blevet pålagt at nedrive deres nye villa.

  Hvad indeholder en ansøgning om byggetilladelse?

  Som udgangspunkt skal ansøgningen om byggetilladelse  minimum indeholde:

  • En situationsplan, der viser placeringen af dit planlagte nybyggeri samt af evt. eksisterende bygninger. Du skal nøje angive nybyggeriets afstande til skel. Hvis der er terrænforskelle, skal du også beskrive, hvordan du har planlagt at tilpasse byggeriet i terrænet.
  • En afløbsplan, der beskriver de nuværende og fremtidige afløbsledninger og brønde. Det overordnede kloaksystem kan indtegnes i situationsplanen.
  • En plantegning, hvor du angiver byggeriets indretning og bygningens mål.
  • Facadetegninger af bygningen set fra alle 4 verdenshjørner.
  • Tværsnit, hvor du har indtegnet bygningens højder og dimensioner.
  • Eventuelt detailtegninger af specielle konstruktioner, fugtisolering, varmeisolering af gulv- loft- og vægkonstruktioner.  Ved byggeri i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse er det generelt dokumentation, der først ved byggeriets færdiggørelse skal  indsendes til kommunen.
  • Overordnede oplysninger om konstruktioner, materialer og installationer.  Ved byggeri i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse er det generelt dokumentation, der først ved byggeriets færdiggørelse skal  indsendes til kommunen.

  Derudover vil der være krav om, at der efter byggeriets færdiggørelse indsendes Teknisk dokumentation som fx:

  • Varmetabsberegning
  • Statiske beregninger
  • Eventuel terrænregulering.